Hugo II.

In de middeleeuwse refter van de Bijlokeabdij in Gent is een grafsculptuur uit het jaar 1232 te bezichtigen. Het beeld stelt Hugo II voor, burggraaf van Gent. Hij is afgebeeld met maliënkolder en uitgerust met zwaard en schild. Het is één van de weinig nog bewaarde 13-de eeuwse grafsculpturen in België.

Ref.nr. : 2010 10 – Gent 23

On stage.

De muzikanten zijn nog niet op het podium van de Gentse Feesten verschenen, maar het concert kan ieder ogenblik beginnen.

Ref.nr. : 2018 07 – Gent 19

Dokter Guislain.

In Gent ligt het Museum Dr. Guislain, dat gehuisvest is in voormalige gebouwen van het “Hospice Guislain” uit 1857.
“Hospice Guislain” was de eerste instelling in België die specifiek voor de behandeling van geesteszieken werd gebouwd en waar de Gentse dokter Jozef Guislain (°1797 / +1860) baanbrekend werk heeft verricht op het vlak van de psychiatrie.

Ref.nr. : 2017 08 – Gent 16