LINKS

Erfgoedbank Leie & Schelde

Cultuurregio Leie & Schelde

Museum van Deinze & de Leiestreek

Erfgoedinzicht

Stadsmuseum Gent (STAM)

STAM / Edmond Sacré

Inventaris onroerend erfgoed

Industrie
museum Gent

Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent

Toerisme Leiestreek

Vlaamse
Kunstcollectie

Canon van Vlaanderen

Immaterieel
erfgoed

Literatuur
geschiedenis

Historiek

Canon van Nederland