Ballonfeest 1939.

Na een korte vakantie ben ik weer twee dagen per week aan het werk in het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel). In die 5½ jaar dat ik daar bezig ben, heb ik al een paar duizend foto’s gedigitaliseerd, gearchiveerd en er opzoekingen voor gedaan. Ik ben intussen de tel kwijt geraakt.

Onlangs stuitte ik op een reeks foto’s die werden genomen op 19 augustus 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog dus. Toen werd er al een soort ballonfeest georganiseerd in onze stad. De ballonvaart werd aangeboden door de toenmalige Kunst & Ouheidkundige kring van Deinze.
In tegenstelling met de AVS balloonmeeting, die twee weken geleden in onze stad doorging, was er in 1939 maar één enkele ballon, maar ook daar kwam heel wat volk op af. Wellicht hadden de meeste mensen van toen nog nooit een luchtballon gezien. De ballon steeg op vanaf de Markt in Deinze. Waarschijnlijk was het een ballon die gevuld was met heliumgas (warme luchtballonnen gingen pas in de jaren zeventig voor het eerst de lucht in).
In de ballonmand zaten op die 19de augustus drie mensen : een piloot (R. Wallaert) en twee passagiers (G.Van Quickenborne en J.B. Mestdagh).

De foto’s die toen genomen werden, worden bewaard in het archief van het Mudel en staan ook op de website van erfgoedinzicht. Het zijn unieke tijdsdocumenten voor onze stad, waarvan ik er enkele even geleend heb voor dit postje.

De ballon landde op 19 augustus 1939 ergens op een aardappelveld in Bavikhove. Ook daar kwam toen heel wat volk op af.

Update n.a.v. de reacties
Aan het einde van de 18de eeuw werd een voorloper van de warme luchtballon ontwikkeld door de gebroeders Montgolfier. Maar deze stond technisch niet op punt en bleef lange tijd in een experimentele fase zitten. Het was de schot Don Cameron die pas in de jaren zeventig de warme luchtballon perfectioneerde. Vanaf dan kwamen ook de commerciële vaarten met warme luchtballonen op dreef.

Meisjes.

Er zit voorlopig voor mij niets anders op dan thuis te “vrijwilligen”. Ik heb hier op mijn desk een oud fotoalbum liggen, die waarschijnlijk jarenlang ergens in een doos op een stoffige zolder in de vergetelheid was geraakt. Daarin vond ik onder meer deze groepsfoto’s van meisjes en jonge vrouwen.
Veel kan ik er niet over vertellen. Het ontbreekt mij hier thuis aan de nodige tools om een en ander te achterhalen. Wat ik weet is dat de foto’s dateren uit de jaren ’40, dat ze hier in de Leiestreek werden genomen en dat deze groepen deelnamen aan allerlei vredestoeten die kort na de Tweede Wereldoorlog in de streek werden georganiseerd.
De meeste van deze meisjes, indien ze nog in leven zijn, moeten intussen over de negentig zijn. En wie weet zit er wel een honderdjarig meisje tussen.

Ontlading na de oorlog.

Nu ik thuis mijn vrijwilligerswerk doe lijkt het hier wel een half museum, met oude boeken, fotoalbums, brieven en documenten die op mijn bureau zijn opgestapeld. Zo ligt er hier een opmerkelijk fotoalbum uit 1945. Er steken foto’s in die genomen zijn in Deinze en Vinkt, het dorp dat zo erg heeft geleden onder de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.
Op het eerste zicht lijken op de foto’s Duitse soldaten te staan. Maar bij nader toezien blijkt dat niet zo te zijn. De foto’s zijn genomen in de lente van 1945, enkele maanden na de bevrijding. Op de foto’s staan mannen uit het dorp die uniformen dragen. Die uniformen waren waarschijnlijk achtergelaten door Duitse soldaten die in burgerkleren probeerden te vluchten. Op de foto’s staan dus mannen uit het dorp, die zich in een Duits plunje hebben gestoken en een optocht houden om de draak te steken met Duitsland en het Duitse leger. Er trok die dag een hele stoet door het dorp, die zowat het midden hield tussen een militaire of politieke optocht, een religieuze processie en een carnavalstoet.
Hoewel deze foto’s genomen zijn na de oorlog, zijn het toch waardevolle tijdsdocumenten.

Hulpverleners in de oorlog.

Naar aanleiding van de week van 11 november post ik vandaag enkele foto’s uit het archief van het Mudel, die gelinkt zijn aan de wereldoorlogen.
Tijdens W.O. I heerste vanaf 1915 in onze contreien hongersnood. Overal te lande probeerde het Nationaal hulp- en voedingscomité de mensen te voorzien van melk, soep en alles wat aan voedsel voorhanden was. Zo ook, hier bij ons in Deinze. Op de eerste foto zien we de “melkdienst”, een groep vrijwilligers die instond voor de melkbedeling in Deinze.

Op deze foto zien we een bedeling van voedsel aan kinderen in een schoolkantine in Petegem-aan-de-Leie.

Het waren voornamelijk dochters uit gegoede kringen die deze voedselhulp organiseerden. Hieronder een groepsfoto van vrijwillige hulpverleensters. De foto werd genomen aan diezelfde school in Petegem-aan-de-Leie.

De foto’s zijn eigendom van het Mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) en werden reeds gepubliceerd op erfgoedinzicht.be