Betonsilo’s

De oude betonsilo’s aan het Noord-dok in Gent getuigen van een recent industrieel verleden en vormen thans voor jongelui een alternatieve ontmoetingsplek.

Ref.nr. : 2016 07 – Gent 10